‘สิทธิแรงงาน’ จุดบอดในโอกาสใหม่ของ ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’

ข่าวการล่อซื้อแกร็บคาร์-อูเบอร์ เกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งปีที่ผ่านมา รวมถึงการปะทะระหว่างวินมอเตอร์ไซค์เดิมกับแกร็บไบค์ที่ให้บริการทับพื้นที่กัน

เป็นหนึ่งจากผลของการรุกคืบที่รวดเร็วของเทคโนโลยีแล้วสังคมรับมือความเปลี่ยนแปลงไม่ทัน

jeli

May 12, 2024