Home | หน้าแรก

JELI’s Newsletter: May 2024
JELI’s Newsletter: May 2024

Dear Readers,  May is a significant month for the labor movement worldwide. It is a time to reflect on the importance of workers in all professions, who are the driving force behind our economy and society. It is also a period of celebration and recognition of the achievements of the labor movement, which has long fought for rights and equality. In Thailand, labor issues continue to present many points of interest that need to be monitored. JELI has gathered the month’s activities for everyone to keep track of in this newsletter. Important News May Day 2024: 29 Demands from the […]

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (30)
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (31)
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (32)
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (33)
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (34)
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (35)
พร 3 ข้อของแม่บ้านดีลิเวอรี่
พร 3 ข้อของแม่บ้านดีลิเวอรี่

แรงงานแพลตฟอร์ม (platform labor) เป็นแรงงานกลุ่มที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยและขณะที่เกิดการว่างงานหรือการทำงานต่ำกว่าระดับ (underemployment) สูงเช่นในปัจจุบัน

นอกจากแรงงานกลุ่มที่เราเริ่มคุ้นชินกัน อย่างเช่น ไรเดอร์ส่งอาหาร-ส่งผู้โดยสาร-ส่งสินค้าแล้ว ปัจจุบัน มีแรงงานแพลตฟอร์มหรือคนงานกิ๊ก (gig worker) กลุ่มใหม่ ที่เป็นกลุ่มคนงานหญิงซึ่งเรามักไม่ค่อยรู้จักหรือรับรู้ถึง เช่น พนักงานทำความสะอาด พนักงานนวดและผู้ดูแลด้านสุขภาพ

previous arrow
next arrow

Just Economy and Labor Institute (JELI) is non-profit organization working to promote social justice and ensure the protection of labor rights. We support workers and labor organizations by offering educational and capacity-building programs. We also partner with rights-based organizations that share our vision and missions to conduct research and design campaign-oriented trainings aimed to achieve economic and labor justice.

สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดความยุติธรรมในสังคม มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน โดยเราสนับสนุนแรงงานและองค์กรด้านสิทธิแรงงานด้วยการให้ความรู้ผ่านโปรแกรมอบรมและเสริมศักยภาพ นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรด้านสิทธิฯ ที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกันกับเรา เพื่อผลิตงานวิจัยและออกแบบการฝึกอบรม เสริมทักษะการพัฒนาแคมเปญรณรงค์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความเป็นธรรมทั้งในด้านเศรษฐกิจและแรงงาน

Highlights | เรื่องเด่น

Statement: “We are no longer willing to tolerate this” by Labor Network for People’s Rights

Labor Network for People’s Rights is a coalition of organized labor groups that believe in democracy and are no longer willing to tolerate dictatorship in Thailand. Since the government led by General Prayut Chan-o-cha came into power, the economy has taken a downturn and workers everywhere have faced tremendous hardship

jeli

May 18, 2023

ลำดับเหตุการณ์การประท้วงไลน์แมน

ย้อนไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน คือวันแรกที่ไรเดอร์ของบริษัท LINEMAN จากจังหวัดอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครมารวมตัวยังอาคาร T-One ถนนสุขุมวิท ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยภายหลังบริษัทประกาศเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนต่อรอบวิ่งของไรเดอร์ต่างจังหวัดลง โดยไรเดอร์สะท้อนว่าที่ผ่านมาบริษัทปรับลดค่ารอบมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง เช่น อยุธยา เดิม 40 บาท เหลือ 35 และ 30 บาทตามลำดับ ปัจจุบันเหลือเพียง 24 บาท

jeli

May 18, 2023

สรุปงานเสวนา “สิทธิประกันสังคมที่เราต้องการในภาวะ COVID-19″

สรุปเสวนาในซีรีส์ “การเมืองเรื่องกรรมกร” ตอน “สิทธิประกันสังคมที่เราต้องการในภาวะ COVID-19″ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00-20.00 น.)

jeli

May 18, 2023

Articles | บทความ

Robots vs labour: the state of the car industry in Thailand – the politics of the robot wave

Everyone around the world is becoming aware of artificial intelligence (AI) or robots because their ability is constantly developing and they are likely to replace many jobs in the near future. What is the situation in Thailand? Are workers losing their jobs? Does Thai labour law provide adequate protection? Is the government keeping up? This report will take a look at the state of the problem and the calls for solutions.

jeli

May 12, 2024

‘สิทธิแรงงาน’ จุดบอดในโอกาสใหม่ของ ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’

ข่าวการล่อซื้อแกร็บคาร์-อูเบอร์ เกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งปีที่ผ่านมา รวมถึงการปะทะระหว่างวินมอเตอร์ไซค์เดิมกับแกร็บไบค์ที่ให้บริการทับพื้นที่กัน

เป็นหนึ่งจากผลของการรุกคืบที่รวดเร็วของเทคโนโลยีแล้วสังคมรับมือความเปลี่ยนแปลงไม่ทัน

jeli

May 12, 2024

Services | บริการของเรา

Training | อบรม

Based on the needs, JELI offers workshops and trainings covering topics of organizing, leadership development, new members recruitment, effective meeting facilitation and consensus-building.

JELI มีโปรแกรมจัดอบรมและเวิร์คชอปที่สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นการจัดตั้ง, พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ, การเพิ่มจำนวนสมาชิกกลุ่มแรงงาน, การจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกลยุทธิ์การสร้างฉันทามติภายในกลุ่ม

Research | งานวิจัย

JELI is specialized in research, including high-level policy research, strategic corporate and supply chains research, campaign-oriented and participatory action research with the communities.

JELI มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนางานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงนโยบายระดับสูง, การสิจัยเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและโซ่อุปทาน, งานวิจัยเพื่อการรณรงค์ และงานวิจัยด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มในสังคม

Consulting | ให้คำปรึกษา

With our expertise on the ground, we offers consultancy to international organizations that promote labor and immigrant rights as well as corporate accountabilities in Thailand, Myanmar and Southeast Asia.

ด้วยประสบการณ์การทำงานบนฐานราก เราช่วยให้คำปรึกษากับองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนสิทธิของแรงงานและสิทธิของคนข้ามชาติ รวมถึงเรียกร้องให้กลุ่มธุรกิจดำเนินอย่างมีความรับผิดชอบต่อคนในสังคม ทั้งในประเทศไทย พม่า และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Newsletter | จดหมายข่าว

JELI’s Newsletter August 2023

Following the election in May, the Pheu Thai Party eventually managed to take the lead in forming the government. In terms of labor rights policies that the Pheu Thai Party has advocated for, many of them remain uncertain in terms of implementation. Therefore, it is essential for the general public to continue monitoring the government and its agendas – to ensure that the party follows through on the promises made to the public.

jeli

May 17, 2024