1
เหลี่ยมทุกดอก
บอกพาร์ทเนอร์
ปัญหาระหว่างการปฎิบัติงานของเดลิเวอรี่ไรเดอร์
2
ไรเดอร์
คือฟันเฟืองสำคัญ
ในอุตสาหกรรมแพลตฟอร์ม
แต่หากไรเดอร์เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน หรือเกิดปัญหาด้านสุขภาพระหว่างทำงาน
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกลับอยู่นอกเหนือการคุ้มครองของบริษัท
3
งานง่ายๆ
ไม่ต้องใช้
ความสามารถ
“ต้องวางแผนว่า เช้า ขับส่งอะไร บ่าย ขับส่งอะไร เย็น ขับเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง ทำทุกวัน แสบตา แสบจมูก ถ้ายึดเป็นอาชีพหลัก ในระยะยาวก็จะยาก เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะป่วยหรือไม่ อยู่บนถนนทุกวัน วันละ 10 ชั่วโมง อยากให้เป็นพนักงานประจำ”

ที่มา: มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ร่วมกับ สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

4
ต้นทุนน้อย
รายได้สูง
“หลายคนเขาออกรถมอเตอร์ไซต์มา เพื่อวิ่งงานนี้โดยเฉพาะเลยครับ ตอนแรกรายได้ปกติ มา 2 โมง (เช้า) ถึง 3 ทุ่ม เขาได้อยู่ประมาณ 700-800 ต่อวัน … แต่ตอนนี้เหลือวันละ 300 ครับ
เมื่อวานนี้ค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ได้เลยครับ ยังไม่หักค่าน้ำมัน ทำงานถึงสิบชั่วโมงด้วย”

ที่มา: มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ร่วมกับ สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

5
ส่งแต่ของ
ไม่ต้อง
รับมือคน
ไรเดอร์หญิงแทบทุกคนเคยมี
ประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศ
มีทุกรูปแบบทั้งทางสายตา คำพูด การแตะเนื้อต้องตัว และมีที่ร้ายแรงถึงขั้นที่ถูกลูกค้าใช้กำลังยื้อยุดฉุดกระชาก ทำให้ไรเดอร์หญิงต้องดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดด้วยตนเอง ในกรณีแบบนี้ บริษัทก็ไม่มีนโยบายช่วยเหลือ

ที่มา: workpointtoday, 2023

6
ยิ่งเสี่ยง
ยิ่งยอดเยอะ
“หน้าฝนยากสุด รถติด รถเราต้องเร่งความเร็วแต่เร่งไม่ได้มาก มีอัตราเสี่ยง ถ้าฝนตกเช้า คนสั่งอาหารเยอะ มีความยากลำบาก
น่าจะมีค่าเสี่ยงภัยในหน้าฝน”
*
รายงานจากองค์การอนามัยโลก ในปี 2561 เปิดเผยว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางท้องถนนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา: มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ร่วมกับ สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

Stat

ที่มา: Rocket Media Lab สำรวจจากไรเดอร์ส่งอาหาร 1,136 คน

What to do
หากไรเดอร์
เกิดอุบัติเหตุ
ทำยังไงต่อได้
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ไรเดอร์จะได้รับการคุ้มครองตามประกัน พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท

ที่มา: สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI) , 2023

แต่ !!!!
Red
สถานะ
การจ้างงาน
ที่ผิดประเภท
ชวนทำความรู้จักข้อจำกัดทางกฎหมาย
บริษัทแพลตฟอร์มกำหนดฝ่ายเดียวว่าไรเดอร์มีสถานะเป็น“พาร์ทเนอร์” แต่กลับใช้อำนาจควบคุมออกกฎไม่ให้มีอิสระในการทำงานอย่างแท้จริง

ส่วนภาครัฐมองว่าไรเดอร์เป็นคนงานที่รับงานรายชิ้น (gig worker) ในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนลูกจ้างประจำ

ที่มา: สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI) , 2023

White
แต่ที่จริงแล้วแรงงานมีสิทธิ
ตามหลักการทำงาน
ที่เป็นธรรม (F5)

ค่าตอบแทนเป็นธรรม
(Fair Pay)

สภาพการทำงานเป็นธรรม
(Fair Conditions)

สัญญาจ้างเป็นธรรม
(Fair Contacts)

ระบบการจัดการที่เป็นธรรม
(Fair Management)

การรวมกลุ่มและเจรจากับนายจ้างที่เป็นธรรม
(Fair Representations)

ที่มา: สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI) , 2023
7 points
7
ข้อเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรม

1. เพิ่มค่ารอบให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. ปรับสัญญาการจ้างงานให้ยุติธรรมต่อไรเดอร์มากขึ้น
3. ปรับเงื่อนไขการเคลมประกันให้เข้าถึงง่าย
4. เพิ่มการคุ้มครองอุบัติเหตุของไรเดอร์ให้ครอบคลุมมากขึ้น
5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น หมวกกันน็อค
6. เพิ่มสัดส่วนการจ้างงานไรเดอร์เพศหญิง
7. ต้องมีกองทุนคุ้มครอง-เยียวยา กรณีเกิดอุบัติเหตุ ขาดรายได้ พิการหรือเสียชีวิต

Network
previous arrow
next arrow