(ไหนว่า) เราไม่ทิ้งกัน: ตรวจสอบสถานะความเป็นอยู่ของผู้รอการเยียวยา

นับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม วันแรกของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ‘เราไม่ทิ้งกัน.com’ ก็เป็นเวลากว่า 20 วันแล้วที่รัฐบาลไทยสัญญาว่าจะช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการปิดงานในช่วงการระบาดของโรค Covid-19 เป็นเงินสดมูลค่า 5,000 บาทต่อเดือน ต่อคน ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

jeli

May 18, 2023

แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเฟมินิสต์ฉบับชาวฮาวาย: มั่นคง มั่งคั่ง และเท่าเทียมทางเพศอย่างยั่งยืน

นับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา โรคระบาด Covid-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบให้มีผู้ป่วยในประเทศสหรัฐเสียชีวิตรวมแล้วกว่า 75,000 ราย แต่ยังทำให้ผู้ที่ยังเหลือรอดใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเช่นกัน เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา มีรายงานว่าแรงงานชาวสหรัฐมากกว่า 26 ล้านคนเตรียมเข้าแถวลงทะเบียนขอรับสวัสดิการรัฐจากเหตุตกงาน

jeli

May 18, 2023
1 2 3